Enerji bedenleri

Enerji bedenleri Kozmik enerji kişiyi sadece fiziksel düzeyde değil, enerji bedenleriyle bir bütün olarak etkilediği için aura ve enerji bedenler hakkında genel bir bilgi edinmek gereklidir. Auro fiziksel bedeni çevreleyen, oval şekilli, değişik frekanslı katmanlardan meydana gelen bir enerji sistemidir. Bunu bedeni çevreleyen elektromanyetik alan veya enerji bedeni adı da verilir.

Auranın katmanları  fiziksel bedende en yakın olandan başlayarak Eterik beden, astral beden veya Duygusal beden, Zihinsel beden, Yüksek Zihinsel beden, Etkin beden ve Ruhsal beden.Eterik Beden;Fiziksel bedene en yakın olan bedendir ve görünüm olarak fiziksel bedene benzer. Enerji kanalları çakralar bu bedendedir.Astral Beden;Astral beden kişinin duygusal bedenidir, Duyguların hislerin ve karakterlerin ifadesidir.

Aşırı duygusal kişilerde bu beden sürekli değişmeler ve dengesizlikler gösterir. Zihinsel beden; Bu beden düşünce formları ile doludur. Kişinin her düşüncesi ve bütün insanlığın her düşüncesi bir düşünce formu yaratır. Eğer kişi olumsuz şeyler düşünüyorsa bu düşüncelerin yarattığı formlar kendilerine benzer olumsuz formları çekecektir. Aynı şekilde olumlu düşünceler olumlu düşünce formlarını oluşturur. Yüksek Zihinsel beden, Bu beden kişinin yüksek şuurundan gelen bilgi ve ilhamı ifade eder. Zihinsel beden ile yüksek zihinsel beden arasında iletişim kanalı açıksa spirituel bilgi gelir.

Etkin beden ;Etkin beden bu yaşama gelişimizin nedenlerini içerir. Bütün geçmiş yaşamlarımız, neler öğrendiğimiz, neler öğrenmemiz gerektiği ve karmamız ile ilgili bilgiler.

Ruhsal Beden ;Ruhsal beden varlığımızın özüdür. Bu bedende hem kendi öz benliğimizle hem de tüm yaradılış ve yaradılışın kaynağı olan ilahi bütünlükte birleşiriz.