Kozmik Enerji Kanalları

Kozmik Enerji Kanalları?
Aslında tarihte yaklaşık 400 yıl önce Hindistan ve Tibet’te kozmik enerji hakkında bilgi sahibi olunduğu, hatta kozmik kanalların Mısırlılar tarafından binlerce yıl önce bilindiği düşünülmektedir. Günümüzde ise Vladimir Alexandrovich Petrov (1958-2007) tarafından keşif edilerek yaygınlaştırılmıştır. Enerji kaynağını (ister yaratan, ister sevgi, ister evren olarak tanımlayın) ortak bilincinin yönlendirdiği biyoenerji kanallarının kullanıldığı bir çalışma metodudur.   

Rusya’da bir hastanede çalışan Tıb doktoru ( MD.)DR.Vladimir Alexandrovich Petrov, tıbbın çözüm bulamadığı hastalıkların nedenini ve çözümlerini merak edip daha etkili yöntemler bulmak amacıyla eski öğretileri incelerken Tibetli şaman rahiplerden Kozmik Enerji terapisini öğrenip , geliştirip bu yöntemi hastalarına uygulamaya başlamış, yaptığı klinik deneyler sonucunda daha önce görülmemiş ölçüde hızlı ve etkili iyileşme sonuçları elde etmiştir.    Bu soruyu yan犀利士 ıtlamak için, Gerçek Dünyanın çeşitli enerji sistemlerinin yani uzayda ya da Evrende özgür bir şekilde bulunan Enerji-İnformatif Alanların toplamı olduğunu anlamalıyız. Herhangi bir zamanda, bu Enerji alanları, iki taraflı iletişim kanalları yaratarak alt bilincimizin işlemleri ile entegre olur.    

Her hastalığa yönelik bir veya daha fazla enerji kanalı vardır. Hedefe odaklı kanal enerjileri uyumlama(inisiye) almış kişiler tarafından uygulanır ve kısa zamanda sonuçlar izlenebilir    Enerji, dalga boylarından oluşan ve çeşitli frekanslarda var olabilen bir titreşimdir. Kozmik Enerji ise ilk etapta her birine kanal adı verilen 42 farklı frekans ile çalışılan,daha sonara 250 frekanslık Bloktan oluşan Magister ve 11 frekanslık bloktan oluşan Zoroastrizm seviyesinde çalışılır.   

Bu farklı titreşim ve özelliklere sahip olan her kanal farklı bir amaca yönelik olarak bir takım hastalık ve problemlerin çözümünde kullanılmaktadır. İnsanlar dışında hayvanlar, bitkiler, mekanlar ve nesneler için de görev yapan kanallar bulunmaktadır.