Kozmik Enerji Şifası

Kozmik Enerji Şifası nasıl olur ? Modern Tıp’a desteği ve Uyumu
    Şifa kozmik frekanslar aracılığı ile yapılır. Bu frekanslar göze çarpmayan enerjilerin, “ruhumuzun maddesinin” dünyasına aittirler. Bu nedenle alt bilincimiz tarafından kolayca tanınırlar ve vücudumuzun her bölgesi ile kolayca etkileşirler, böylece hastalığı iyileştirirler.    Bununla birlikte zihnimizin ne olup bittiğini anlaması zordur – bazen imkansız dır. Bir insanın birincil isteğinin temelde şifa sağlanması ise Kozmik Enerji Frekanslarına verilen cevap da şifa ile ilişkilidir. Bu nedenle “şifa” kelimesi Kozmik Enerjinin ilk kelimesi haline gelmiştir.    Sağlık ve kader birbirinden ayrı olarak tutulmaz. Şifa sürecinde hastanın kaderi ve sağlığı iyiye doğru değişir. Kozmik enerji alanları sonsuz ve tükenmezdir. Temizleme, iyileştirme ve koruyucu özelliklere sahiptir. Kendi içimizde ve ilişkilerimizde uyum, sevgi, yaratıcılık, huzurlu bir bellek saf düşünce ve vücut dengesine ulaşmamıza yardımcı olur.    Doğu felsefesi ve kadim bilgeler insanı bir bütün olarak görürler, sadece hasta organı tedavi etmek geçici bir çözümdür. Birey bütünsel olarak iyileşirse kendini iyi hisseder. Tek bir problemli bölge üzerine çalışma semptom ları geçici olarak uzaklaştırmaya neden olur. Bir süre sonra bu semptom ların kapınızı tekrar çalması kaçınılmazdır. Hastalık ne olursa olsun ancak BÜTÜNSEL İYİLEŞME sağlanırsa kişi iyileşir. Kişinin kendini gerçekleştirmesi ancak BÜTÜNSEL İYİLEŞME ile olur. Şifa herkesin içindedir, bu da ancak BÜTÜNSEL İYİLEŞME ile sağlanır. Bütünsel olarak iyileşen kişinin kaderi de olumlu yönde değişir.
TEDAVİNİN MEKANİZMASI    Hastalığın tedavisinin teknik mekanizması oldukça basittir. Vücudun her organ ya da dokusunun, frekansların gözle görülmeyen seviyelerinde (kendi ölçeklerinde) kendi diyapozonları (ahenkleri) bulunur. Bir hastalık ortaya çıktığında doğal denge (frekansların doğal ölçekleri) değişir. Şifacı mevcut olan çeşitli frekanslardan hasta organın dalga özelliğine en yakın olan frekansı seçer ve o organa şifa verir. Aynı zamanda organizmanın bütünü için genel bir terapötik etki sağlanmış olur.    Bundan başka, organizmanın temel enerji merkezlerine – çakralara – büyük bir önem verilmektedir. Hasta organ enerji merkezi-çakra ile iletişim kurmayı keser. Bu nedenle şifacının amacı çakranın fonksiyonunu dengelemek ve – bu yoldan – organı şifalandırmak tır.    Modern tıppın çözemediği durumlarda, Kozmik Enerji modern tıbbın geldiği noktadan da destek alarak ve onu reddetmeden, beden, ruh ve zihin üzerinde iyileştirmeler yapar. Bu nedenle bu yaklaşım Rusya da  Tamamlayıcı Enerji Tıp yöntemi olarak isimlendirilmiştir.    Modern Tıp hastalıkların fizik bedene inmiş şekliyle ilgilenir bizleri hastalıkların belirtileri ve ilerleme süreçleriyle ilgili değerli bilgilerle donatır. Ancak modern tıp, çeşitli ilaçlarla veya ameliyatlar ile hastalıkların bedendeki belirtilerini ortadan kaldırmaya çalışır. Bu süreç her ne kadar hastanın acılarını hafifletip bu sayede yaşam kalitesini yükseltse de, hastalığın ana nedenini tedavi etmez.    Bütünsel yaklaşımı benimsemiş olan Kozmik enerji tıbbı ise hastalıkların bedende değil, zihinde başlayıp bedeni hastalandırdığına inanır. Dolayısıyla sadece bedendeki semptom ların iyileştirilmesi yeterli olmayacağı için zihinsel ve ruhsal bir enerji terapisiyle hastayı tamamen iyileştirmeyi hedefler. İçeriden, dışardan ve genetik düzeyden bu yaşama aktarılmış uyumsuz enerjiler temizlendiğinde ruh ve beden hızla kendi kendini tedavi eder. Hastalık aslında iyileşmeye giden yoldur, yaşam ile uyumsuzluktur. Uyum sağlandığında bütünsel şifa gerçekleşir.
ŞİFA ALANLARI    Kozmik Enerji kanalları, grip gibi viral hastalıklardan depresyon veya şizofreni gibi psikolojik rahatsızlıklara, çözümü olmadığı söylenen migren gibi hastalıklardan, kanser ve çeşitlerine kadar birçok hastalığın tedavisinde kullanılır. Kozmik Enerji ile bağışıklık sistemi, kas-sinir sistemi, kan dolaşımı, üriner ve üro-genital sistem, kemik sistemi hastalıkları, psikolojik rahatsızlıklar, felç-inme, depresyon, migren, mide problemleri, romatizma, osteoporoz, fıtık, tansiyon, şeker, çeşitli organ sorunları, tiroid problemleri, metabolizma düzensizlikleri, cilt problemleri ve alerjiler iyileştirilebilir.       Kozmik Enerji bireylere sadece şifa vermekle kalmaz, aynı zamanda her insanın enerji bedeninde bulunan negatif etkileri de temizler. Kişinin hayatında olumsuzluk yaratan NAZAR, BÜYÜ, düşük seviyeli parazit varlıklar (CİN) gibi düşük titreşimleri ortadan kaldırır. Kişi hayatının her alanında büyük değişim ve dönüşüm yaşar. Bireyin titreşimi kademeli olarak artar. Birey Kozmik Enerji ile aurası nı, karmasını, geçmişini, bedenini, çakralarını, dişil ve eril enerji kanallarını tamamen temizler, dengeler ve şifalandırır. Kozmik Enerji bireyleri korur, onların manyetik alanlarını güçlendirir, enerji akışlarını sağlar, pozitif enerji ile yükler, bloke olmuş enerji yollarını açar, bolluk, bereket, sağlık ve sevgi getirir. Böylece kişinin kötü enerjili varlıklara karşı da koruma kalkanı güçlenmiş olur. Bu varlıklardan ve kötü enerjilerden etkilenmez.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir